Archive for t18chk

燒烤樂融融

BBQ
標題: BBQ (0 click)
Caption:
Filename: bbq-2.doc
Size: 182 kB

家長烹飪班

cooking_class
標題: cooking_class (0 click)
Caption:
Filename: cooking_class.doc
Size: 182 kB

27-10-2012 家長聚會相片

2012至2013年度家長教師會開會日期

順德聯誼總會李兆基中學

2012至2013年度家長教師會開會日期

開會地點:學校地下會議室

開會時間:星期五下午6:00-7:30分[非星期五,時間另行公佈]

開會日期:

5/10/2012;

2/11/2012;

7/12/2012;

1/02/2013;

1/3/2013;

12/4/2013;

3/5/2013;

7/6/2013;

7月和8月休會

備註*如開會當天遇上八號風球或以上, 紅色及黑色暴雨警告, 會議將會取消或改期。

2012-13年度陸運會 親子接力賽照片